Regulamin klubu

Regulamin korzystania z zajęć gimnastyki w wodzie prowadzonych przez Impuls Medical Fitness w Aquaparku Fala

 1. Osoba, która wykupuje zajęcia gimnastyki w wodzie zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu  Impuls Medical Fitness oraz AquaParku Fala.
 2. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.
 3. Ceny zajęć gimnastyki w wodzie reguluje aktualny cennik. Cena zajęć nie uwzględnia ubezpieczenia.
 4. Grafik zajęć na każdy miesiąc dostępny jest w recepcji Klubu Impuls lub na stronie internetowej (www.impulsmedfit.pl).
 5. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć klient może pozostawić w szafce. Za przedmioty wartościowe Klub Impuls nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Na terenie Aquaparku Fala dodatkowo obowiązują karty abonamentowe współpracujące z systemem kasowym Aquaparku Fala, karty udostępniane są klientom przez  Klub Impuls za kaucją zwrotną, w wysokości 10 zł.
 7. Kartę abonamentową należy okazać u pracownika Klubu Impuls przed wejściem na zajęcia w celu „zdjęcia” wejścia z karty w elektronicznym systemie obsługi klienta.
 8. Opłata wniesiona za zajęcia gimnastyki w wodzie obejmuję 45 minut zajęć oraz 25 minut na przebranie. Po przekroczeniu tego czasu klient jest zobowiązany dopłacić za każdą przekroczoną minutę w kasie AquaParku Fala.
 9. Każdy karnet jest ważny 30 dni od daty zakupu, karnety nie podlegają zwrotom, ani zamianom. W przypadku choroby lub innych zdarzeń  losowych,  z zajęć może skorzystać inna osoba, posiadająca kartę abonamentową.
 10. Z jednego karnetu, na jedne zajęcia może wejść tylko jedna osoba.
 11. Impuls Medical Fitness zastrzega sobie prawo do zmiany instruktorów prowadzących zajęcia.
Polityka prywatności serwisu www.impulsmedfit.pl
 1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług kontaktu poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Impuls Medical Fitness z siedzibą w Łodzi przy ulicy Głowackiego 10/12 KRS 0000555470 NIP 7262656484. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 6. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Impuls Medical Fitness. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

dane@impulsmedfit.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Joanna Gondek

Polityka plików “cookies” serwisu
www.impulsmedfit.pl

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  • a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  • b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  • c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
 8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.
X